Советы адвокатов

Особливості допиту неповнолітнього

Уголовное право

Кримінально-процесуальне законодавство України передбачає особливості допиту малолітніх або неповнолітніх осіб, які зумовлені їх віковими та психофізіологічними характеристиками.

Вам понадобится:

 • Вам, як представнику або захиснику неповнолітнього, необхідно до проведення допиту встановити психологічний контакт із дитиною, акцентувати увагу на потенційних питаннях слідчого, роз’яснити положення ст. 63 Конституції України.

Инструкция:

 • 1
  Малолітня особа - це дитина до досягнення нею 14 років. Неповнолітня особа - це малолітня особа, а також дитина у віці від 14 до 18 років. Проте КПК України не встановлює мінімального віку, з якого особа може бути допитана в якості свідка або потерпілого.
 • 2
  Набуття неповнолітнім повної цивільної-правової дієздатності до досягнення 18 років за наявності підстав, передбачених Цивільним кодексом України, не впливає на застосування положень ст. 226-227 КПК.
 • 3
  Допит малолітньої або неповнолітньої особи проводиться обов'язково у присутності законного представника, педагога або психолога, а за необхідності - лікаря.
 • 4
  Присутність лікаря визнається необхідною, як правило, у разі відсталості у фізичному чи розумовому розвитку допитуваного, його хворобливості. Для вирішення цього питання у конкретній ситуації призначається комплексна психолого-психіатрична експертиза.
 • 5
  Допит неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого здійснюється у присутності захисника.
 • 6
  Допит малолітньої або неповнолітньої особи не може продовжуватися без перерви понад одну годину, а загалом - понад дві години на день. Проте тривалість перерви законодавством не встановлена. Питання вирішується на розсуд слідчого з врахуванням особливостей кожної дитини (віку, процесуального статусу, психічного здоров’я тощо).
 • 7
  Особи віком до 16 років не попереджаються про кримінальну відповідальність за відмову від давання показань і за завідомо неправдиві показання. Їм лише роз’яснюється обов’язок про необхідність давання правдивих показань.

Важно!

При проведенні даної процесуальної дії слідчий зобов’язаний дотримуватись вимог щодо «Опитування дитини», передбачених у Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства. Серед них: а) проведення опитувань дитини без необґрунтованої затримки, відразу після повідомлення фактів компетентним органам; b) проведення опитувань дитини, якщо це необхідно, у спеціально обладнаному та прилаштованому для цих цілей приміщенні; c) проведення опитувань дитини особою, спеціально підготовленою для цих цілей; d) проведення всіх опитувань дитини одними й тими самими особами, якщо це можливо та де це доцільно; e) якомога меншої кількості опитувань і настільки, наскільки це є вкрай необхідним для цілей кримінального провадження; f) можливості супроводження дитини її законним представником або, де це доцільно, дорослим, якого вона сама вибирає, якщо стосовно цієї особи не буде винесено мотивованого рішення про інше.

Законодательная база:

Расскажи друзьям:

Спросите эксперта:

Не получили ответ на свой вопрос? Спросите нашего эксперта:
Помог совет?
3

У Вас есть еще вопросы?
Задайте их и получите мгновенный ответ.