Новости

Електронний цифровий підпис та чи є електронний документ належним доказом в суді?

6 Ноября 2017
4

Електронний цифровий  підпис  використовується  фізичними  та юридичними  особами  -  суб'єктами електронного документообігу для ідентифікації підписувача  та  підтвердження  цілісності  даних  в електронній формі.

Відповідно до статті 207 Цивільного кодексу України, правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах (у тому числі електронних), якими обмінялися сторони.

Використання при вчиненні правочинів електронно-числового підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів (ч. 3 ст. 207 ЦК України).

Електронний цифровий підпис (ЕЦП)– це аналог власноручного підпису в світі електронного документообігу. Це блок інформації, який додається до файлу даних автором (підписувачем) та захищає файл від несанкціонованої модифікації і вказує на підписувача (власника підпису).

Електронний документ   -   документ,   інформація   в   якому зафіксована у вигляді електронних  даних,  включаючи  обов'язкові реквізити документа. Накладанням електронного   підпису   завершується створення електронного документа.

Цивільний кодекс України розглядає електронний документ лише як певний технічний засіб передачі письмової форми правочину, а не як окрему форму.

Для того щоб електронний документ визнавався належним доказом в суді для цього потрібно вчиняти наступні дії:

1.  Отримати електронний цифровий ключ. Для цього потрібно подати заяву та необхідні документи в будь-який акредитований центр сертифікації ключів (АЦСК) і мати при собі електронний носій (перелік документів, який необхідно подати зазначений у графі “Документи”).

2. Укласти письмову угоду з контрагентом щодо умов та порядку електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису. При цьому доказом цієї домовленості буде лише оригінал письмового документу, зроблений за допомогою паперу та чорнил (тобто із „живим” підписом керівника /або уповноваженої особи/ підприємства та „мокрою” печаткою).

3. Визначити в договорі порядок підтвердження факту одержання електронного документа (відповідно до статті 11 Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг” електронний документ вважається одержаним адресатом з часу надходження авторові повідомлення в електронній формі від адресата про одержання цього електронного документа автора. Таке підтвердження може бути здійснено в будь-якому порядку автоматизованим чи іншим способом в електронній формі. Зазначене підтвердження повинно містити дані про факт і час одержання електронного документа та про відправника цього підтвердження. У разі ненадходження до автора підтвердження про факт одержання цього електронного документа вважається, що електронний документ не одержано адресатом.)

4. При використанні електронних документів накладати на них електронний цифровий підпис. Згідно ст. 6 Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг” накладанням електронного підпису завершується створення електронного документа.

5. При направленні електронних документів, які посвідчуються електронним цифровим підписом, у змісті даних документів здійснюйте посилання на угоду про використання електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

6. Використовуйте електронний цифровий  підпис, який підтверджено  з   використанням посиленого   сертифіката   ключа  за  допомогою  надійних  засобів цифрового підпису.

7. Під час  перевірки  використовуйте  посилений   сертифікат ключа, чинний на момент накладення електронного цифрового підпису.

8. Використовуйте особистий ключ  підписувача, який  відповідає   відкритому   ключу, зазначеному у сертифікаті.

Для отримання ЕПЦ до акредитованого центру сертифікації ключів потрібно подати наступні документи:

Для фізичної особи: 1) паспорт громадянина України або інший документ, який його замінює; 2) заповнений і підписаний фізичною особою Договір про надання послуг ЕЦП ( складається в центрі); 3) копію паспорта громадянина України або іншого документа, який його замінює, завірена або підписом фізичної особи-власника, або нотаріусом; 4) копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, засвідчену або підписом фізичної особи-власника, або нотаріусом; 5) заявку на формування сертифіката ЕЦП.

Для юридичної особи: 1) заповнена та підписана Реєстраційна картка (для юридичної особи) встановленого зразка із згодою на обробку персональних даних підписувача, у двох примірниках; 2) додаток до Реєстраційної картки (в разі одночасного отримання послуг ЕЦП для більш ніж однієї осіби), у двох примірниках; 3) оригінал статуту юридичної особи (засновницького договору, рішення про створення юридичної особи, яка діє на підставі модельного статуту) або його нотаріально засвідчена копія (надається виключно для ознайомлення); 4) копії документів, що підтверджують належність підписувача (окрім керівника) до юридичної особи та його повноваження (наказ про призначення на посаду або трудовий договір); 5) копія паспорта підписувача (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток) або копія паспорта підписувача виготовленого у формі картки, що містить безконтактний електронний носій (копії лицьової та зворотної сторін) або паспорта громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання в іноземній державі, засвідчена підписом власника; 6) копія картки платника податків*, засвідчена підписом власника. 


Присоединяйтесь в Facebook

Поделиться

Результаты


Возврат к списку

У Вас есть еще вопросы?
Задайте их и получите мгновенный ответ.