Новости

Переваги розгляду спорів юридичних осіб у третейських судах

29 Августа 2017
7 081

               Юридична особа – специфічний суб’єкт правовідносин, який має свої особливості, а іноді й певні складності у вирішенні конкретних спорів. Тому не завжди доцільно й вигідно доводити такі справи до складної та довготривалої процедури судового розгляду. Альтернативою судового вирішення таких справ є розгляд даних спорів за допомогою третейського суду. Відповідно до ст. 2 Закону України «Про третейські суди» третейський суд – недержавний   незалежний   орган,  що утворюється  за  угодою  або  відповідним рішенням заінтересованих фізичних  та/або  юридичних  осіб  у  порядку,  встановленому  цим Законом,  для  вирішення  спорів,  що  виникають  із  цивільних та господарських правовідносин.

Розгляд справ у третейському суді надає сторонам ряд переваг. Серед них:

                1. Швидкість – процедура розгляду спорів у судах загальної юрисдикції досить часто затягується на роки, адже ці суди є досить завантаженими. Що ж стосується третейських судів, то вони можуть розглянути даний спір набагато швидше, а також надати можливість сторонам самостійно встановити максимальний строк розгляду спору  у третейській угоді.

                2. Економічність – адже ставки судового збору для розгляду спорів у державному суді відповідно до Закону України «Про судовий збір» постійно збільшуються. На сьогоднішній день розгляд позовів та отримання остаточного судового рішення у державних судах потребує значних затрат.

                3. Неможливість оскарження рішення третейського суду по суті - у державних судах рішення суду не є остаточним і може бути оскаржене по суті у двох-трьох інстанціях, що затягує на багато місяців (а іноді років) одержання остаточного рішення по справі та збільшує витрати сторін спору на одержання цього рішення. Відповідно до ст. 51 Закону України «Про третейські суди» рішення третейського суду є остаточним і оскарженню не підлягає, окрім як з таких підстав:

     1) справа,  по  якій  прийнято рішення третейського суду,  не підвідомча третейському суду відповідно до закону;

     2) рішення   третейського   суду   прийнято   у   спорі,   не передбаченому   третейською  угодою,  або  цим  рішенням  вирішені питання,  які виходять за межі третейської  угоди.  Якщо  рішенням третейського   суду   вирішені   питання,  які  виходять  за  межі третейської угоди, то скасовано може бути лише ту частину рішення, що стосується питань, які виходять за межі третейської угоди;

     3) третейську угоду визнано недійсною компетентним судом;

     4) склад   третейського   суду,  яким  прийнято  рішення,  не відповідав вимогам Закону;

     5)  третейський  суд  вирішив  питання  про права і обов'язки осіб,  які  не  брали  участь  у справі.

                4. Зручність місця та часу розгляду спорів – у державному суді суддя сам призначає час розгляду справи, крім того, сторонам не завжди зручно дістатися до місця розташування суду, що становить складності та додаткові витрати. Під час же розгляду спору у третейському суді сторони можуть самостійно визначити місце та зручний їм час.

                5. Можливість обрання складу суду – сторони можуть самі обрати суддю або колегію суддів, яким вони довіряють. Крім того, вирішення деяких справ може потребувати деяких спеціальних знань, яких можуть не мати судді державних судів.

                6. Можливість добровільного виконання рішень – відповідно до Закону рішення третейського суду виконуються зобов’язаною стороною добровільно, в порядку та строки, що встановлені в рішенні. Разом з тим, рішення третейського суду, яке не виконано добровільно, підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження».

                7. Конфіденційність – адже при розгляді спорів за участю юридичної особи досить часто доводиться мати справу з інформацією, яка стосується діяльності цієї особи й має конфіденційний характер і сторони можуть довірити таку інформацію лише спеціально обраній ними людині (третейському судді).

Отже, враховуючи вищенаведене, популярність розгляду справ третейськими судами в нашій державі зростає, адже такий розгляд має суттєві переваги над звичайним розглядом справ у державних судах загальної юрисдикції.


Присоединяйтесь в Facebook

Поделиться

Результаты


Возврат к списку

У Вас есть еще вопросы?
Задайте их и получите мгновенный ответ.