Новости

Постанова ВСУ від 15 червня 2017 року № 5-30кс(15)16

19 Июля 2017
2 737

Постанова ВСУ від 15 червня 2017 року
 № 5-30кс(15)16

"....Суд наголошує, що положення пункту 2 статті 445 КПК передбачають порівняння судових рішень на предмет однаковості/неоднаковості застосування судом касаційної інстанції норм процесуального права. У цьому аспекті у рішеннях Суду висловлена правова позиція, відповідно до якої факт неоднакового застосування норми права касаційним судом повинен мати певний зовнішній вияв, знаходити відображення у відповідному процесуальному документі (рішенні). Про неоднакове застосування норми права свідчить неоднакове її розуміння судом виключно в процесі правозастосування, що зумовлює ухвалення рішень, які мають різний зміст. Неоднаковість у застосуванні положень норми права нерозривно пов’язана з предметом правозастосування – одна й та сама норма (її положення, припис) одного і того самого закону. Для уможливлення процедури порівняння судових рішень, оцінювання Судом відповідної норми права на предмет неоднаковості її застосування така норма має бути реально застосована судом касаційної інстанції під час розгляду справи за касаційною процедурою.
З матеріалів справи видно, що ОСОБА_1 встановлено медичний діагноз «синдром залежності від опіоїдів, ремісія з 2001 року, синдром залежності від психостимуляторів», і цей діагноз суд касаційної інстанції не визнав психічною вадою, яка б перешкоджала засудженому самостійно повною мірою реалізувати свої права у кримінальному провадженні.
Натомість в ухвалах касаційного суду від 15 березня та від 5 липня 2016 року йдеться про осіб, які мають зовсім інші діагнози та віднесені до різних розділів МКХ-10. Так, у справі щодо ОСОБА_5 судами встановлено, що він має розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю та канабісу зі шкідливими наслідками, здійснив суїцидальну спробу, а ОСОБА_7 перебуває на обліку в нарколога з діагнозом: «психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю з синдромом залежності».
На думку Суду, наявність різних діагнозів та історій хвороб і їхнього перебігу в зазначених осіб та у засудженого ОСОБА_1 потребувала в кожній з цих справ здійснення касаційним судом окремої ретельної оцінки психічного стану засуджених, а тому його висновки, викладені в ухвалах у цих справах, із приводу застосування норми пункту 3 частини другої статті 52 КПК не можуть свідчити про неоднаковість застосування цієї норми процесуального закону. ..."

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/7864c99c46598282c2257b4c0037c014/8dfae9314b3db6c1c22581...


Присоединяйтесь в Facebook

Поделиться

Результаты


Возврат к списку

У Вас есть еще вопросы?
Задайте их и получите мгновенный ответ.