г. Харьков,
проспект Московский,
96-А, 7-й подъезд, оф. 188
Режим работы:

Пн – Пт: с 8:30 до 17:30
Сб – Вс: выходные

Моб. телефон (круглосуточно):

+38 (067) 571-74-45

Советы адвокатов

Що робити власнику квартири після припинення мораторію на продаж житла що є предметом іпотеки?

Гражданское право

В умовах економічної кризи та зняття соціальної напруги в суспільстві законодавець прийняв у 2015 році Закон України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті". Він передбачав заборону примусового стягнення єдиного житла у фізичних осіб, якщо воно виступає як забезпечення зобов’язань за споживчими кредитами в іноземній валюті.
Враховуючи це п. 1. ст. 1. передбачає що, протягом дії цього Закону: не може бути примусове стягнуте без добровільної згоди власника нерухоме житлове майно.
З прийняттям Кодексу України з процедур банкрутства запроваджується скасування вказаного мораторію з 21 жовтня 2020 року тобто кредитори зможуть ініціювати та відновити процедури стягнення на іпотечне майно.
Разом з тим, Кодексом з процедур банкрутства для фізичних осіб, які мають намір погасити кредит, отриманний в іноземній валюті запроваджується можливість реструктуризації боргу
Треба розуміти, що реструктуризація боргів боржника – це судова процедура у справі про неплатоспроможність фізичної особи, що застосовується з метою відновлення платоспроможності боржника шляхом зміни способу та порядку виконання його зобов’язань згідно з планом реструктуризації боргів боржника, а не процедура банкрутства. Скористатися такою можливістю боржники вправі протягом п’яти років з дня введення в дію Кодексу.

Боржник має право звернутися до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність у разі, якщо:
- розмір прострочених зобов’язань боржника перед кредитором (кредиторами) становить не менше 30 розмірів мінімальної заробітної плати;
- боржник припинив погашення кредитів чи здійснення інших планових платежів у розмірі більше 50 відсотків місячних платежів за кожним з кредитних та інших зобов’язань упродовж двох місяців;
- ухвалено постанову у виконавчому провадженні про відсутність у фізичної особи майна, на яке може бути звернено стягнення;
- існують інші обставини, які підтверджують, що найближчим часом боржник не зможе виконати грошові зобов’язання чи здійснювати звичайні поточні платежі (загроза неплатоспроможності).
Основні умови реструктуризації такої заборгованості:
- валютна заборгованість переводиться в гривневу за курсом, встановленим НБУ на дату відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи;
- до розміру вимог забезпеченого кредитора не включаються штрафні санкції та пеня;
- заборгованість за іпотечним кредитом погашається не в повній сумі, а лише у розмірі ринкової вартості іпотечного майна;
- розмір боргу перед кредитором зменшується пропорційно до частини кредиту, погашеної боржником до відкриття провадження у справі;
- решта суми заборгованості, яка перевищує ринкову вартість іпотечного майна, підлягає списанню після повного виконання зобов’язань боржником за реструктуризованим зобов’язанням.

Вам понадобится:

 • Написати заяву до місцевого господарського суду з заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність
 • довіреність чи інший документ, що засвідчує повноваження представника, якщо заяву підписано представником;
 • документи, що підтверджують наявність (відсутність) у боржника статусу фізичної особи - підприємця;
 • конкретизований список кредиторів і боржників із зазначенням загальної суми грошових вимог кредиторів (боржників), а також щодо кожного кредитора (боржника) – його імені або найменування, його місцезнаходження, ідентифікаційного коду юридичної особи або реєстраційного номера облікової картки платника податків та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків), суми грошових вимог, підстав виникнення зобов’язань, а також строку їх виконання згідно із законом або договором;
 • опис майна боржника, що належить йому на праві власності, із зазначенням місцезнаходження або місця зберігання майна;
 • копії документів, що підтверджують право власності боржника на майно;
 • перелік майна, що перебуває у заставі (іпотеці) або є обтяженим в інший спосіб, його місцезнаходження, вартість, а також інформація про кожного кредитора, на користь якого вчинено обтяження майна боржника, сума грошових вимог, підстава виникнення зобов’язань, а також строк їх виконання згідно із законом або договором;
 • копії документів про вчинені боржником (протягом року до дня подання заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність) правочини щодо належного йому нерухомого майна, цінних паперів, часток у статутному капіталі, транспортних засобів та угоди на суму не менше 30 розмірів мінімальної заробітної плати;
 • відомості про всі наявні рахунки боржника (у тому числі депозитні рахунки), відкриті в банках та інших фінансово-кредитних установах в Україні та за кордоном, їх реквізити, із зазначенням сум грошових коштів на таких рахунках;
 • копія трудової книжки (за наявності);
 • відомості про роботодавця (роботодавців) боржника;
 • декларація про майновий стан боржника;
 • докази авансування боржником на депозитний рахунок суду винагороди керуючому реструктуризацією за три місяці виконання повноважень;
 • інформація про наявність (відсутність) непогашеної судимості за економічні злочини;
 • У плані реструктуризації боргів боржника зазначаються:
 • обставини, які спричинили неплатоспроможність боржника;
 • інформація про визнані судом вимоги кредиторів із зазначенням їх розміру та черговості задоволення;
 • інформація про майновий стан боржника за результатами проведених заходів з виявлення та складання опису майна боржника (проведення інвентаризації);
 • інформація про всі доходи боржника, у тому числі доходи, які боржник розраховує отримати протягом процедури реструктуризації боргів;
 • розмір суми, яка щомісяця буде виділятися для погашення вимог кредиторів;
 • вимоги кредиторів до боржника, які будуть прощені (списані) у разі виконання плану реструктуризації боргів;
 • розмір суми, яка щомісяця залишатиметься боржнику на задоволення побутових потреб, у розмірі не менше одного прожиткового мінімуму на боржника та на кожну особу, яка перебуває на його утриманні

Инструкция:

 • 1
  Написати заяву до господарського суду. У заяві про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність зазначаються: найменування господарського суду, до якого подається заява;
 • 2
  ім’я боржника, його місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), номер засобу зв’язку боржника, його адреса електронної пошти (за наявності);
 • 3
  виклад обставин, що стали підставою для звернення до суду;
 • 4
  перелік документів, що додаються до заяви.

Важно!

Ви не залишитесь самі зі своєю проблемою, господарським судом у справі про неплатоспроможність фізичної особи для здійснення реструктуризації боргів боржника буде призначений керуючий реструктуризацією - арбітражний керуючий. Арбітражний керуючий у справі про неплатоспроможність фізичної особи має право: - запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою щодо майна боржника - фізичної особи, у тому числі які містять конфіденційну інформацію та/або банківську таємницю; - отримувати інформацію з державних реєстрів, у тому числі з бюро кредитних історій, у порядку, передбаченому законодавством; - здійснювати огляд майна боржника; - отримувати інформацію про рух коштів на рахунках боржника відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність". 2. Арбітражний керуючий у справі про неплатоспроможність фізичної особи зобов’язаний: - організувати виявлення та складання опису майна боржника (проведення інвентаризації), визначити його вартість; - брати участь у розробленні плану реструктуризації боргів боржника, забезпечити його розгляд зборами кредиторів та подання на затвердження до господарського суду; - відкрити спеціальний рахунок для розрахунків з кредиторами; - погашати вимоги кредиторів згідно з черговістю у процедурі погашення боргів боржника, а якщо планом реструктуризації передбачено продаж майна боржника - відповідно до плану реструктуризації за рахунок коштів, отриманих від продажу такого майна; - якщо планом реструктуризації передбачено продаж майна боржника, звітувати перед господарським судом та зборами кредиторів про результати продажу майна боржника протягом трьох робочих днів з дати такого продажу; - виконувати функції з управління та розпорядження майном боржника; - здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства.

Совет:

Не треба доводити ситуацію з валютними кредитами, які перейшли в розряд проблемних, до процедури банкрутства. Тому що, якщо боржник не має можливості погашати борг згідно встановленої кодексом процедури реструктуризації, в такій ситуації майно боржника або підлягає продажу в процедурі банкрутства, оскільки на іпотечне майно не поширюється вимога про виключення з ліквідаційної маси, або після скасування мораторію на таке майно може звернути стягнення кредитор. Заздалегідь зверниться до кваліфікованого правника, юриста або адвоката, за консультацією, підготуйте разом з ним усі необхідні папери і сміливо відстоюйте свої права на житло.

Законодательная база:

Расскажи друзьям:

Спросите эксперта:

Не получили ответ на свой вопрос? Спросите нашего эксперта:
Помог совет?
1

У Вас есть еще вопросы?
Задайте их и получите мгновенный ответ.