г. Харьков,
проспект Московский,
96-А, 7-й подъезд, оф. 188
Режим работы:

Пн – Пт: с 8:30 до 17:30
Сб – Вс: выходные

Моб. телефон (круглосуточно):

+38 (067) 571-74-45

Семинары

Cемінар з підвищення кваліфікації для адвокатів Чернігівської області

9 Ноября 2015
419

7 жовтня 2015 року в приміщенні Чернігівського кооперативного технікуму міста Чернігів було проведено семінар з підвищення кваліфікації для адвокатів Чернігівської області (далі – семінар).

З вітальним словом до учасників семінару виступив В.о. Голови Ради адвокатів Чернігівської області Володимир Тасун.

Теми семінару були присвячені найбільш актуальним питанням тлумачення та застосування законодавства України, практиці ЄСПЛ, тощо.

В семінарі взяли участь і виступили з доповідями суддя судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ  Галина Юровська, яка розповіла про аналіз актуальних питань судової практики застосування законодавства про право власності та суддя судової колегії у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Наталя Марчук, яка висвітлила проблемні питання звернення з касаційною скаргою в кримінальному провадженні.

З презентаційним матеріалом на тему: «Право на захист в контексті практики Європейського суду з прав людини» реферував  адвокат, Голова Вищої кваліфікаційно - дисциплінарної комісії адвокатури України, доцент кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, к.ю.н. Олександр Дроздов.

Доктор права, координатор НААУ з питань підвищення кваліфікації адвокатів, координатор програми «HELP» в Україні від адвокатури Ігор Караман поділився інформацією про освітню програму Ради Європи "HELP": можливості навчання правам людини для адвокатів.

Завершили семінар цікаві доповіді  к.і.н., доцента, керівника Науково-методичного центру досліджень адвокатури і права при НААУ, керівника Проекту «Історія адвокатури України» Ірини Василик та адвоката Діани Назаренко, у яких йшлося про історію адвокатури України та взаємовідносини між адвокатами і адвокатську етику.

Після закінчення семінару адвокати отримали сертифікати.


October 7, 2015 in the premises of the cooperative Chernihiv college held a seminar on training for lawyers Chernihiv region (hereinafter - seminar).

Greeted the participants spoke Acting Chairman of the Bar Council of Chernihiv region Vladimir Tasun.

Topics of the seminar were dedicated to the most topical issues of interpretation and application of the law of Ukraine, the practice of the ECHR, and more.

The seminar was attended and made presentations judge of the Chamber of Civil Cases of the Supreme Court of Ukraine for Civil and Criminal Cases Galina Yurovsky, who described the analysis of current issues of judicial practice of the law on ownership and judge judicial board on criminal cases of the Supreme Specialized Court Ukraine for Civil and Criminal Cases Natalia Marchuk, which highlighted problematic issues appeal in cassation in criminal proceedings.

With the presentation material on "The right to protection in the context of the European Court of Human Rights" has reported attorney, Chairman of the High Qualification - Disciplinary Bar Commission Ukraine  Alexander Drozdov.

Doctor of rights , coordinator for training lawyers, coordinator of «HELP» in Ukraine on Advocacy Igor Karaman shared information about the educational program of the Council of Europe "HELP": learning opportunities for human rights advocates.

Completed seminar interesting report, Associate Professor, Head of the Scientific and Methodological Center for Research Advocacy and Law, manager of the project "History of Advocacy of Ukraine" Irina Vasylyk and attorney Diane Nazarenko, who spoke about the history of Advocacy of Ukraine and the relationship between lawyers and advocacy ethics.

After the seminar the lawyers received certificates.

Автор:


Фото

Присоединяйтесь в Facebook

Поделиться

Результаты


Возврат к списку


У Вас есть еще вопросы?
Задайте их и получите мгновенный ответ.